CSR

CSR

Podsumowanie

Zaangażowanie w CSR to doskonały sposób na podniesienie jakości pracy, a także wyróżnienie własnej oferty produktów i usług na tle konkurencji. Dla polskiego konsumenta cena przestaje być najważniejszym kryterium zakupu. Coraz częściej klienci oczekują zaangażowania społecznego od przedsiębiorcó, z których usług korzystają. Firmy realizujące strategie CSR mogą zatem liczyć na większą przychylność klientów do własnych usług i towarów.


Zachęcamy do współpracy z wszyscyklikamy.pl - w prosty i wygodny sposób możesz zaangażować się w działalność społeczną, pomóc innym i tym samym realizować ideę Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu w Twojej firmie!

 

Na podstawie:

1. GREEN PAPER Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, COM(2001) 366 final.

2. PARP, Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, (raport z badania przeprowadzonego przez MillwardBrown SMG/KRC i PwC),Warszawa 2012.

3. M. Karwacka, Postrzeganie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne. Raport z badania, Toruń 2013.