Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Polski Związek Niewidomych jest największą i najstarszą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób niewidomych i słabowidzących od przeszło 60 lat. W Okręgu Małopolskim Polskiego Związku Niewidomych zrzeszonych jest blisko 4500 osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku stopnia znacznego i umiarkowanego – dzieci, dorosłych, osób starszych. Są to osoby, które urodziły się niewidome, utraciły wzrok w wyniku wypadków losowych lub postępującej choroby. Są również takie, które z powodu nieuleczalnych schorzeń, w niedługim czasie utracą resztki wzroku i staną się osobami zupełnie niewidomymi.

 

Dążąc do ich społecznej i zawodowej rehabilitacji podejmujemy szereg działań mających na celu poprawę ich funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym. Pomagamy osobom tracącym wzrok i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji, wynikającej z utraty wzroku. Uczymy jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pracujemy na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku i dbamy o ich właściwe postrzeganie.

 

Uczestniczymy w spotkaniach, konferencjach, naradach na szczeblu województwa i kraju promując działalność PZN OM oraz podejmując wszelkie działania przeciw wykluczeniu społecznemu naszych Członków. Jesteśmy koordynatorem działań rehabilitacyjnych świadczonych przez 23 jednostki terenowe z województwa małopolskiego. Czynimy wszelkie starania o środki finansowe u władz na szczeblu gminy, powiatu, województwa, środków unijnych i prywatnych darczyńców, które pozwalają na realizację zadań statutowych naszej organizacji.

 

W ostatnich latach nawiązaliśmy współpracę z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- Urząd Miasta Krakowa,

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

- Małopolski Urząd Wojewódzki,

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

Rokrocznie uczestniczymy w „Tygodniu Osób Niepełnosprawnych – Kocham Kraków z Wzajemnością”, podczas którego prezentujemy swoje działania statutowe, pomoce rehabilitacyjne i optyczne, z jakich mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku w życiu codziennym, w edukacji oraz w pracy zawodowej.


Cele fundacji

Nasze stowarzyszenie realizuje następujące cele względem osób z niepełnosprawnością wzroku:


- społeczna integracja oraz rehabilitacja,
- wyrównywanie szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej,
- ochrona praw obywatelskich.

Dane teleadresowe

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

  • ul. dr.J.Babińskiego 29 23
  • 30-393 Kraków
  • tel. 122 625 359
  • fax. 122 625 314