Fundacja "Żyjmy Zdrowo"

Fundacja "Żyjmy Zdrowo" istnieje od 2001 roku. Działania fundacji obejmują:

 

1. Inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji i ochronie zdrowia, aktywności fizycznej, promocji kultury oraz wspieraniu edukacji.

2. Organizowanie kampanii edukacyjnych/społecznych, szkoleń, konferencji , targów, paneli dyskusyjnych i innych spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz aktywności fizycznej, promocji kultury i wspierania edukacji.

3. Współpracę z uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkim placówkami edukacyjnymi, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi podmiotami oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji.

4. Organizowanie i finansowanie imprez mających za zadanie promowanie zdrowego stylu życia, promowanie kultury oraz wspieranie edukacji.

5. Prezentacje, wystąpienia publiczne, happeningi, konferencje prasowe, szkolenia i seminaria naukowe na temat zdrowego trybu życia, kultury i edukacji.


Cele fundacji

Cele Fundacji:

 

1. Promocja zdrowego stylu życia.

2. Inicjowanie i promocja działalności kulturalnej.

3. Inicjowanie i wspieranie działań służących poprawie poziomu edukacji obywateli.

4. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

5. Promowanie aktywności fizycznej w rozwoju człowieka.

6. Ochrona i promocja zdrowia.

7. Działalność kulturalna.

8. Edukacja.

Dane teleadresowe

Fundacja "Żyjmy Zdrowo"

  • ul. Wiertnicza 38
  • 02-952 Warszawa
  • tel. 22 592 47 82