Fundacja Sekwoja Jana Nowaka

Fundacja Sekwoja Jana Nowaka została powołana ze względu na moją tragedię. Cel zadań i zamierzeń prowadzonych przez moją Fundację skierowana jest na pomoc osobom niepełnosprawnym, kalekim oraz chorym dzieciom, osobom w podeszłym wieku oraz cierpiącym ubóstwo, którzy w wyniku zdarzeń losowych utraciły zdrowie oraz sprawność fizyczną.


Cele fundacji

- integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

 

- pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego,

 

- likwidacja barier architektonicznych,

 

- rehabilitacja osób niepełnosprawnych,

 

- obrona osób starych - dyskryminacja.

 

Współpraca z klinikami neurochirurgicznymi w sprawie badań nad komórką GKW. Fundacja moja nakreśliła wiele ważnych celów. Realizacja tych celów wiążę się z pozyskiwaniem niezbędnych środków finansowych.

Nasi podopieczni

  • Jan Nowak

    Tragedia życiowa młodego człowieka, który w wieku 16 lat uległ złamaniu kręgosłupa szyjnego. W wyniku...

    Dowiedz się jak pomóc

Fundacja Sekwoja Jana Nowaka

  • ul. Podmiejska-Boczna 10
  • 66-400 Gorzów Wielkopolski
  • tel. 95 732 47 44