Fundacja Promyczek Słońca

Fundacja Promyczek Słońca została założona przez Mirosławę Balcerowiak w czerwcu 2009 roku, stanęła ona na czele przedsięwzięcia, którego głównym celem jest pomoc chorym ludziom a w szczególności chorym i niepełnosprawnym dzieciom.

 

Pani Mirosława zawsze pragnęła pomagać ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej. Jednakże nigdy nie przyszłoby jej na myśl, że założy organizację rzeczywiście mogącą pomagać i spełniać marzenia. Podstawowym bodźcem uruchamiającym Panią Balcerowiak do działania i podjęcia walki o lepsze życie dla chorych dzieci, było urodzenie się jej wnuczka Mateuszka z poważną chorobą stawów, jaką jest Antrygrypoza. Wtedy to dowiedziała się, że jest szansa na lepsze życie dla jej wnuka, ale będzie on potrzebował kilku operacji i kilku a może i kilkunastu lat ciągłej i ciężkiej rehabilitacji. Postanowiła ona walczyć o lepsze życie dla wnuczka i innych dzieci, które mają szansę na lepsze życie jedyne, czego im potrzeba albo i wszystkiego, czego im potrzeba to ludzi otwartych na ich cierpienie i pragnących im pomóc w osiągnięciu lepszego życia i polepszeniu ich sytuacji życiowej.

 

Dzięki staraniom już w czerwcu 2009 roku Fundacja Promyczek Słońca otrzymała Status Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwiło jej spełnianie marzeń dzięki odliczeniom 1% podatku na rzecz Naszych podopiecznych.

 

Wspieramy dzieci dotknięte niepełnosprawnością, chore na porażenie mózgowe, choroby serca, nowotwory, autyzm, zespół Downa, dystrofię mięśniową, epilepsję oraz różne inne ciężkie schorzenia. Pomagamy rodzinom dzieci niepełnosprawnych współfinansować turnusy rehabilitacyjne, koszty operacji i leczenia zagranicą.

 

Nasza Fundacja od chwili swojego powstania pomogła już kilkunastu dzieciom z całej Polski, obecnie pod naszą opieką znajduje się jedenaścioro podopiecznych, którym pragniemy pomóc z codziennym życiu i być może, w co wierzymy z całego serca w powrocie do zdrowia.


Cele fundacji

Cele Fundacji:

 

W obecnym czasie prowadzimy akcję charytatywną dla dzieci z porażeniem mózgowym zbierając fundusze na ich leczenie i rehabilitację.

Dane teleadresowe

Fundacja Promyczek Słońca

  • ul. Równoległa 31
  • 42-200 Częstochowa
  • tel. 501-284-349