Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza

Fundacja została założona w celu wspomożenia rozwoju badań nad patogenezą i zapobieganiem nowotworowym chorobom krwi, jako kontynuacja naukowej i społecznej działalności Profesora Juliana Aleksandrowicza. Została zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 9 maja 1990 roku, a następnie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawy - Pragi w dniu 12 lipca tego roku.

 

Od marca 2004 r. Fundacja posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.


Cele fundacji

Cele Fundacji to:

 


1. Badanie czynników środowiskowych predysponujących do rozwoju chorób krwi.


2. Zorganizowanie laboratoriów badawczych o odpowiednim wyposażeniu aparaturowym dla badań układu krwiotwórczego i odpornościowego.


3. Szkolenie lekarzy i zespołów badawczych zainteresowanych pracą w w/wym. zakresie.


4. Wprowadzanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych.


5. Pomoc finansowa w funkcjonowaniu Ośrodka Przeszczepu Szpiku.


6. Zorganizowanie dla chorych nowoczesnego ośrodka dziennego leczenia i opieki.


7. Opieka socjalna dla chorych i ich rodzin.


8. Gromadzenie funduszy na zakup leków lub instrumentów ratujących życie, niedostępnych lub nie produkowanych w Polsce.

Nasi podopieczni

  • Dominika Szmyd

    Dominika Szmyd jest 28-letnią podopieczną Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. profesora...

    Dowiedz się jak pomóc

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza

  • ul. Stradomska 11
  • 31-058 Kraków
  • tel. 12 431 13 12
  • fax. 12 431 13 12