Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest specjalistyczną organizacją, działającą na terenie województwa podkarpackiego. Zostało powołane, aby objąć opieką domową dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.

Celem pracy Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci jest poprawa jakości życia Podopiecznych, poprzez otoczenie ich specjalistyczną i troskliwą opieką medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, duchową i socjalną. Dzięki tej opiece nasi Podopieczni mogą spędzić ostatnie dni swego życia w domu, a nie w szpitalu. Odciążamy rodziny chorych Dzieci i pomagamy im w prowadzeniu normalnego życia - staramy się maksymalnie pomóc rodzicom w stworzeniu możliwości prowadzenia domowej opieki nad ich dzieckiem.

Opieka sprawowana przez Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, obejmuje również wspomaganie całej rodziny w ostatnim okresie życia dziecka oraz w czasie żałoby - tak długo jak rodzina sobie tego życzy i potrzebuje.


Cele fundacji

 


1) wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami;


2) wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie;


3) rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą;


4) wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej i profilaktycznej na rzecz dzieci, młodzieży i młodych dorosłych niepełnosprawnych;


5) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

Dane teleadresowe

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

  • ul. Lwowska 132
  • 35-301 Rzeszów
  • tel. 17 853 48 18
  • fax. 17 875 12 52