Fundacja Niepełnosprawnych SANUS

Działamy od 1992 roku. Od tego momentu nasza Fundacja początkowo udzielającej pomocy kilku osobom potem ta liczba stale rosła.

 

W 1994 r. otworzyliśmy sklep z tanią odzieżą - zwany kartą wspólnego działania z Fundacją SOS Jacka Kuronia. Celem tego działania było, w większej części rozdawnictwo niż sprzedaż, np. przy sprzedaży 2 ton odzieży, 6 ton zostało rozdane.

 

W okresie do 1997 r. prowadziliśmy zajęcia praktyczne w zakresie poligrafii i grafiki komputerowej. Ta działalność również nie była nastawiona na zysk, a jedynie zdobycie praktyki w danym zawodzie osoby niepełnosprawnej przeszkolonej na kursach w Konstancinie.

 

W latach 1996 - 1998 prowadziliśmy turnusy psychoedukacji i socjoterapii pod nazwą "Możesz jeśli chcesz" we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, osiągając bardzo dobre wyniki. Na przeszkolonych 126 osób, 4 osoby podjęły studia wyższe (już ukończyły i pracują), 8 osób zostało skierowanych na kursy komputerowe do Centrum Kształcenia Niepełnosprawnych w Konstancinie - aktualnie pracują. Pozostałe osoby, zakwalifikowane pozytywnie przez komisję, po ukończeniu szkolenia podjęły pracę - do dziś pracują.

 

W 2001 r. w Gorzycach koło Tarnobrzegu nasza pomoc była o wiele efektywniejsza, mając doświadczenie wcześniejszego wsparcia powodzian w Połańcu i Łubnicach, wobec tragedii poszkodowanych przez żywioł, skoncentrowaliśmy się na pomocy tylko w materiały budowlane oraz odbudowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej jednej z wsi z gminy Gorzyce.

 

W 2005 r. dokonaliśmy zakupu lokalu (byłe kino w Dąbrównie), zakup korzystny, perspektywy wznowienia szkoleń realne, ale pozostał problem adaptacji lokalu na ośrodek szkoleniowy i zebranie funduszy na remont i adaptacje lokalu.

 

Obecnie Fundacja skupiła się na pozyskiwaniu darów rzeczowych i finansowych, które są przekazywane dla podopiecznych ponieważ region nasz warmińsko-mazurski jest regionem bardzo dotknięty bezrobociem i brakiem przemysłu, co odbija się na kondycji finansowej osób niepełnosprawnych (zwłaszcza rodzin wielodzietnych na wsiach).

 

Fundacja też odczuwa taki stan rzeczy w obecnym 2014 roku - coraz mniejsza liczba darczyńców, sponsorów (bardzo wiele Firm i Instytucji do których się zgłaszamy o pomoc nie jest w stanie nam pomóc tłumacząc się kryzysem).


Cele fundacji

Celami Fundacji są:

 

- działanie na rzecz tworzenia ośrodków rekreacji, wypoczynku i rehabilitacji pozamedycznej,

- pomoc materialna niepełnosprawnym,

- organizowanie wycieczek i spotkań integracyjnych.

 

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 

- utworzenie ośrodka z przystosowaniem na wczasy dla osób niepełnosprawnych fizycznie,

- organizowanie i prowadzenie różnych form działalności integracyjnej,

- wymiana doświadczeń w zakresie organizacji życia w środowisku,

- prowadzenie działalności oświatowo - kulturalnej,

- tworzenie warunków do odpoczynku,

- prowadzenie turnusów szkoleniowo - rekreacyjnych w ramach integracji środowiska,

- tworzenie i rozwijanie działalności wydawniczej i poligraficznej za pośrednictwem środków przekazu,

- współpraca z ośrodkami i organizacjami służącymi niepełnosprawnym fizycznie, w realizacji celów Fundacji,

- prowadzenie działalności dochodowo - gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Nasi podopieczni

 • DAWID

  Dawidek urodził się zdrowy zachorował mając 6- miesięcy na wirusowe zapalenie mózgu choroba zrobiła...

  Dowiedz się jak pomóc

 • MAJA

  Maja choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce od urodzenia. Ma płasko-koślawe stopy i koślawość kolan....

  Dowiedz się jak pomóc

 • Przekaż 1 % podatku dla naszej fundacji

  Nieważne, ile zarabiasz i jak wysoki jest Twój 1% podatku – każda kwota może pomóc wybranemu OPP w realizowaniu...

  Dowiedz się jak pomóc

 • Zuzia

  Zuzia choruje na Zespół Aspergera. Zespół Aspergera jest potocznie określany jako łagodna odmiana autyzmu....

  Dowiedz się jak pomóc

Fundacja Niepełnosprawnych SANUS

 • ul. Wierzbowa 7
 • 14-100 Ostróda
 • tel. 665-555-790