Fundacja Nadzieja - Dzieci

Fundacja Nadzieja Dzieci działa od 1999 roku Powstała jak niemal wszystkie tego typu organizacji z potrzeby niesienia pomocy ludziom pokrzywdzonym przez los, bezradnym, zagubionym.

 

Od 2003 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Szczególnie zależy nam na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, których schorzenia związane są przede wszystkim z dziecięcym porażeniem mózgowym. Największą satysfakcją jest przywrócenie takim dzieciom radości z normalnego życia, ukończenia szkoły, warsztatów terapii zajęciowej, przywrócenia im godności i niezbędnych umiejętności potrzebnych do w miarę samodzielnego życia już jako osobom dorosłym.

 

W ciągu roku koszty tej pomocy wynoszą około 100 tysięcy złotych. Od 8 lat współfinansujemy uczniom szkół specjalnych z naszego regionu wypoczynek letni, zielone kolonie, opiekę stomatologiczną, naukę pływania, obiady w szkołach. Do setek naszych podopiecznych trafiamy z paczkami z okazji Mikołaja, Dnia Dziecka, rozdajemy wyprawki szkolne.

 

Mamy pod opieką ponad 60 rodzin wielodzietnych znajdujących się w tragicznej sytuacji. Indywidualnie pomagamy w zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, pokrywamy koszty specjalistycznych procedur medycznych. Na te cele przeznaczamy wszystkie środki finansowe i rzeczowe, które udaje nam się zebrać, przede wszystkim na imprezach charytatywnych. Oczywiście potrzeby są decydowanie wyższe. Dlatego tak bardzo nam zależy na coraz większym gronie przyjaciół związanych z Fundacją, na dotarciu do ludzi, którym nie jest obojętny los i krzywda najbardziej bezbronnych.

 

Byliśmy pierwszym organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w województwie śląskim. Dzisiaj w trzech zakładach w Zabrzu zatrudniamy ponad 100 pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności. To jedyne miejsce gdzie takie osoby mogą pracować.

 

Każda złotówka w Fundacji jest pod społeczną kontrolą. Zgromadzone fundusze wydawane są wyłącznie na cele statutowe, i co najważniejsze, dzielone sprawiedliwie i rozsądnie. O wpływach, wydatkach i sposobie wydawania piszemy obszernie w corocznych sprawozdaniach zamieszczanych m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych w dziale organizacji pożytku publicznego.


Cele fundacji

Celem Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem.

Dane teleadresowe

Fundacja Nadzieja - Dzieci

  • ul. Hagera 6a
  • 41-800 Zabrze
  • tel. 32 375 07 70
  • fax. 32 271 60 46