Fundacja Na Rzecz Rozwoju Hipoterapii

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „KONIE – DZIECIOM” z siedzibą w Opolu powstała w roku 2004 by realizować trzy podstawowe cele:

 


1) inicjować i wspierać rozwój hipoterapii na terenie Opolszczyzny,


2) popularyzować hipoterapię jako skuteczną metodę rehabilitacji,


3) wspomagać finansowo osoby pokrzywdzone przez los, szukające w tej metodzie niekiedy jedynej pomocy dla swoich bliskich.

 

W minionym okresie prowadzona była rehabilitacja dla ok. 350 osób niepełnosprawnych - dzieci , młodzieży i dorosłych. Organizowaliśmy i organizujemy dla naszych Podopiecznych różnorodne imprezy i spotkania integracyjne.

 

W bieżącym roku realizujemy projekt „Hipoterapia przyjazna rehabilitacja II” dotowany ze środków PFRON. Ponadto oprócz osób niepełnosprawnych objęliśmy naszą opieką seniorów w projekcie „Życie pełne niespodzianek 60+” realizowanego w ramach Rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych ASOS.


Cele fundacji

Fundacja podejmuje działania na rzecz:


- pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym głównie poprzez częściową refundację kosztów związanych z konną terapią ruchową,


- zapewnienie zajęć z hipoterapii pacjentom z upośledzeniem umysłowym lub upośledzeniem układu ruchu,


- upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych,


- doskonalenie wiedzy i umiejętności hipoterapeutów,


- objęcie hipoterapią jak największej ilości pacjentów jej potrzebujących,


- troska o bezpieczeństwo i higienę zabiegów terapeutycznych,


- prowadzenie rehabilitacji z zastosowaniem fizjoterapii, fizykoterapii, hydroterapii, zooterapii, aromaterapii, masażu leczniczego, PNF itp. oraz wszystkich usług medycznych objętych lecznictwem zamkniętym i otwartym,


- prowadzenie zajęć oświatowo – szkoleniowych m.in. przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej dla dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich,

 

- organizowanie lub pośrednictwo w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, sportowych, wypoczynkowych.

Dane teleadresowe

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Hipoterapii

  • ul. Jankowskiego 22
  • 45-269 Opole
  • tel. 603-991-616