Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:


- wsparcie materialne i profesjonalne dla osób upośledzonych, które straciły rodziców lub opiekunów,
- zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne,
- wyjazdy na zgrupowania i obozy,
- warsztaty terapii zajęciowej, psychoterapia-arteterapia,
- aktywizacja artystyczna (malarstwo, pantomima, teatr, plenery, wystawy).


Cele fundacji

 

Cele i zadania Fundacji skupiają się na niesieniu szeroko rozumianej pomocy osobom głęboko upośledzonym umysłowo i fizycznie od urodzenia. Pomoc ta rozumiana jest jako tworzenie równych szans dla najsłabszej i dyskryminowanej grupy społecznej.

Polega m.in. na: pomaganiu upośledzonym osobom w uzyskaniu samodzielności oraz utrwalaniu nabytych umiejętności, działaniach integracyjnych ze środowiskiem i społeczeństwem, zapewnieniu wsparcia ich rodzinom.

Dane teleadresowe

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie

  • ul. Pietrusińskiego 3
  • 30-321 Kraków
  • tel. 12 444 62 46