Fundacja Dom Rain Mana

Fundacja Dom Rain Mana jest OPP. Powstała w 2005 r. by nieść pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom, tworzyć przyjacielskich więzi i wspierać rodziny w życiu z autyzmem. Naszym dalekosiężnym celem jest stworzenie Domu Rain Mana - ośrodka stałego pobytu oraz centrum pracy i rehabilitacji dla osób z autyzmem na wiejskiej farmie. Zakupiliśmy na ten cel we wsi Kwieki, w Borach Tucholskich koło Czerska piękną 8,4 ha działkę. Istnieje już projekt domu, ciągle zbieramy środki na budowę. Temu celowi przyświecają akcje charytatywne prowadzone prze Fundację (koncerty i aukcje), odkładamy na konto budowy wszystkie przekazywane nam darowizny i 1% z podatków, wpłacany Fundacji przez podatników. Po co to wszystko? Osoby z autyzmem zawsze będą potrzebowały wsparcia i szczególnej opieki, zapomniało jednak o nich polskie ustawodawstwo. W istniejących domach pomocy społecznej, nastawionych na osoby z umiejętnościami społecznymi i zdolnościami do komunikowania swoich potrzeb, osoby autyzmem nie mają szans na godne życie.


Cele fundacji

Prowadzenie działalności na rzecz osób z autyzmem, zespołem Retta i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich rodzin, a w szczególności:

- Całokształt zadań związanych z założeniem Domu Rain Mana, ośrodka stałego pobytu oraz pracy, terapii i rehabilitacji dorosłych osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami we wsi Kwieki,

- Upowszechnianie wiedzy o autyzmie i pokrewnych zaburzeniach oraz sposobach terapii, prowadzimy szkolenia dla rodziców i profesjonalistów,  wydajemy pismo AUTYZM, prowadzimy stronę Fundacji: www.domrainaman.pl i profil na facebook: https://www.facebook.com/#!/domrainmana

- Wspieranie  rodzin wychowujących dzieci z autyzmem (indywidualne konsultacje psychiatryczne, konsultacje rodzinne, poradnictwo telefoniczne i meilowe, organizacja  imprez integrujących rodziny  - wycieczki rodzinne, spotkania),

- Skupianie wokół idei Fundacji osób chcących pomóc osobom z autyzmem.

Dane teleadresowe

Fundacja Dom Rain Mana

  • ulKolberga 6
  • 81-881 Sopot
  • tel. 585518472
  • fax. 585518472