Fundacja Chorych na Zespół Dandy-Walkera „Podaj Dalej”

Fundacja została założona przez rodziców dla 29-letniej chorej Joanny i innych chorych na zespół Dandy - Walkera. Fundacja jest organizacją non-profit stawiającą sobie za cel działalność edukacyjną i informacyjną oraz wspieranie działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zespołu Dandy-Walkera.

 

Popieramy wszelkie działania służące określeniu przyczyny choroby oraz poszukiwania sposobów leczenia dla złagodzenia jej skutków. Fakt, że są wśród nas rodzice chorych, którzy podobnie jak Joanna zmagają się z tą ciężką chorobą pozwolił nam zjednoczyć siły, aby pomagać sobie i innym.

 

Strona internetowa Fundacji jest próbą scalenia rzetelnych i dokładnych zasobów wiedzy medycznej zebranej na przestrzeni lat na temat zespołu Dandy-Walkera. Możesz pomóc poprzez wymianę wszelkich informacji, które nie są ujęte na naszej stronie. Postaramy się udostępnić te informacje biorąc pod uwagę ograniczenia praw autorskich.

 

Nasza Fundacja w żaden sposób nie zamierza konkurować z innymi istniejącymi organizacjami zajmującymi się problemem Dandy-Walkera na świecie. Będziemy szczęśliwi publikując adresy ich witryn internetowych jeśli ich właściciele skontaktują się z nami i wyrażą taką wolę. Nikogo i niczego nie będziemy oceniać. Nasza działalność to praca z miłości. Nie mamy pracowników, wszyscy jesteśmy wolontariuszami, których zapłatą są uściski, uśmiechy i podziękowania naszych podopiecznych.


Cele fundacji

 

a) pomoc rodzinom opiekującym się chorymi na zespół Dandy-Walkera oraz wyrównywanie szans tych rodzin i chorych;


b) działalność charytatywna mająca na celu wspieranie chorych na zespół Dandy-Walkera i ich rodzin;


c) działanie na rzecz propagowania wiedzy i informacji na temat leczenia i rehabilitacji chorych na zespół Dandy-Walkera;


d) podejmowanie działalności na rzecz pomocy niepełnosprawnym - chorym na zespół Dandy-Walkera;


e) promowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz chorych ze zespół Dandy -Walkera.

Nasi podopieczni

  • Joanna Wiśniewska - Salej

    O tym, że Joanna jest tak poważnie chora dowiedzieliśmy się w 2000 roku. Wtedy miała 16 lat. Rezonans...

    Dowiedz się jak pomóc

Fundacja Chorych na Zespół Dandy-Walkera „Podaj Dalej”

  • ul. Bułgarska 10
  • 64-100 Leszno
  • tel. 65 520 02 33
  • fax. 65 520 02 33