Fundacja Anny Borowiak "Feniks"

Jesteśmy młodą organizacją, której podstawowym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin biednych. Pragniemy również zapobiegać wykluczeniom społecznym szczególnie młodych ludzi. Naszym największym atutem jest grupa wolontariuszy oddanych całym sercem działaniom naszej fundacji. Bardzo nas cieszy, że spotkamy się ze zrozumieniem lokalnej społeczności gdzie odczuwa się brak organizacji pozarządowej o podobnym profilu. Liczymy także na pomoc finansową ze strony Państwa. Nawet niewielkie kwoty wpłacane na nasze konto niezmiernie nas usatysfakcjonują i obiecujemy, że każda złotówka będzie dobrze wykorzystana. Z satysfakcją informujemy, że 26 października 2009 roku fundacja nasza uzyskała status organizacji pożytku publicznego i bardzo prosimy o podarowanie 1% podatku dochodowego gdyż każda złotówka może mieć siłę milionów. Zaznaczam, iż jesteśmy organizacją non-profit.


Cele fundacji

"Słabym podać rękę - zagubionym dać nadzieję" Celami Fundacji jest:

 

- Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób na rzecz zainicjowania i kontynuowania procesu pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

- Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

- Edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności.

- Podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych.

Nasi podopieczni

 • Pomoc dla Beaty

  Beata musiała długo czekać na swoje pierwsze dziecko, bo aż 9 lat. Ale pojawił się Romek, a z Nim szczęście....

  Dowiedz się jak pomóc

 • Prośba o pomoc dla Grażyny

  Jestem osobą niepełnosprawną ruchowo, poruszam się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Kilka lat temu uległam...

  Dowiedz się jak pomóc

Fundacja Anny Borowiak "Feniks"

 • ul. Kasztanowa 4a
 • 88-100 Inowrocław
 • tel. 605-468-767