Komu pomagamy

Wyświetlane: 21-33 z 33 dodanych
 • Fundacja Dzieci Niczyje

  Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku. Jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.   W placówkach prowadzonych przez Fundację ... Więcej

  Warszawa
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

  Misją fundacji jest wprowadzenie do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania życia, gdy zagrożone jest serce. Fundacja zajmuje się prowadzeniem badań naukowych i wdrożeniowych we własnym Instytucie Protez Serca, złożonym z Pracowni Sztucznego ... Więcej

  Zabrze
 • Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju

  Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, która powstała jesienią 2009 roku. MISJĄ FUNDACJI jest terapia, rozwój osobisty i artystyczny - dzieci i dorosłych. Nasz cel zamierzamy osiągnąć m.in. dzięki stworzeniu ośrodka działań terapeutyczno - artystycznych ... Więcej

  Gdańsk
 • Fundacja Pozytywka

  Fundacja PozyTYwka powstała przy Centrum SUPER-ego.   Po co?   By nieść pozytywne emocje, by rozsiewać optymizm, wiarę w szczęście, oraz dobrą energię i by te wartości zaszczepiać w ludziach. Dla nas to właśnie człowiek jest najważniejszy: jego wewnętrzna ... Więcej

  Wrocław
 • ARS Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki

  Fundacja ARS została powołana do życia aktem notarialnym 16 grudnia 2003 roku. Stworzenie Fundacji ARS wynika z przeświadczenia o spadku wartości kulturalnych, braku uczestnictwa w życiu kulturalnym i oświatowym społeczeństwa, zaniku autorytetów i konsumpcyjnym ... Więcej

  Poznań
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM”

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” zostało założone w 1994 roku przez rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i swoim działaniem obejmuje głównie południowe powiaty województwa śląskiego. Od 2004 ... Więcej

  Bielsko - Biała
 • Fundacja Siepomaga

  Fundacja Siepomaga powstała, by wypełniać misję, rozwijać skrzydła i sięgać poza horyzonty tego, co niemożliwe - pierwszej i największej w Polsce internetowej platformy dobroczynnej o tej samej nazwie. Każdego dnia otwieramy Internet na działania charytatywne, ... Więcej

  Poznań
 • Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum

  Fundacja działa od 1993 roku niosącą pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz ich najbliższym. Organizacja ma na celu pomoc osiąganiu zdrowia i sprawności, w rozwoju psychicznym i fizycznym, dąży do poprawy stanu bytowego podopiecznych. Dba o potrzeby ... Więcej

  Gdańsk
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

  Fundacja „Słoneczko” powstała 9 stycznia 2004 roku i zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr. KRS 0000186434, a status organizacji pożytku publicznego otrzymała 09 lutego 2005 roku.   Głównym celem naszej fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym ... Więcej

  Złotów
 • "Silentio" Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom

  Fundacja SILENTIO od 5 lat realizuje misję pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom autystycznym. Więcej

  Warszawa
 • Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym "Kawałek Nieba"

  Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” pomaga wielu chorym, niepełnosprawnym i ubogim dzieciom w leczeniu, rehabilitacji, finansowaniu operacji medycznych ratujących życie i zdrowie, dożywianiu dzieci najuboższych w szkołach, wyrównaniu ... Więcej

  Rumia
 • Fundacja Wołanie O Pomoc

  Mam na imię Szymon, jestem założycielem Fundacji Wołanie o pomoc. Od dawna przejmowałem się losem zwierząt. Zwierząt porzuconych, bezdomnych, których nikt nie kocha i o których zapomniał świat. Jednak wcześniej nie miałem ani warunków, ani możliwości, ... Więcej

  Bydgoszcz
Wyświetlane: 21-33 z 33 dodanych