Komu pomagamy

Wyświetlane: 1-20 z 33 dodanych
 • Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie

  Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach: - wsparcie materialne i profesjonalne dla osób upośledzonych, które straciły rodziców lub opiekunów, - zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne, - wyjazdy na zgrupowania ... Więcej

  Kraków
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

  Polski Związek Niewidomych jest największą i najstarszą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób niewidomych i słabowidzących od przeszło 60 lat. W Okręgu Małopolskim Polskiego Związku Niewidomych zrzeszonych jest blisko 4500 osób niepełnosprawnych ... Więcej

  Kraków
 • Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

  Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest specjalistyczną organizacją, działającą na terenie województwa podkarpackiego. Zostało powołane, aby objąć opieką domową dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi ... Więcej

  Rzeszów
 • Fundacja Nadzieja - Dzieci

  Fundacja Nadzieja Dzieci działa od 1999 roku Powstała jak niemal wszystkie tego typu organizacji z potrzeby niesienia pomocy ludziom pokrzywdzonym przez los, bezradnym, zagubionym.   Od 2003 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Szczególnie ... Więcej

  Zabrze
 • Fundacja "Żyjmy Zdrowo"

  Fundacja "Żyjmy Zdrowo" istnieje od 2001 roku. Działania fundacji obejmują:   1. Inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji i ochronie zdrowia, aktywności fizycznej, promocji kultury oraz wspieraniu edukacji. 2. Organizowanie ... Więcej

  Warszawa
 • Fundacja GAJUSZ

  SAMOTNOŚĆ NIE JEST DLA DZIECI - to zdanie od kilkunastu lat jest myślą przewodnią, kluczem działalności Fundacji GAJUSZ. Jest drogowskazem dla ludzi dobrej woli, sponsorów, przyjaciół GAJUSZA, wolontariuszy i pracowników naszej organizacji. Chore dzieci ... Więcej

  Łódź
 • Fundacja 2 plus 4

  Fundacja 2 plus 4 została utworzona w listopadzie 2009 roku przez grupę ludzi dobrej woli. Zakres działania Fundacji obejmuje Wrocław i Dolny Śląsk. Wszystkie osoby zaangażowanie w działalność Fundacji są wolontariuszami; wszelki dochód jest przeznaczany ... Więcej

  Wrocław
 • Fundacja Chorych na Zespół Dandy-Walkera „Podaj Dalej”

  Fundacja została założona przez rodziców dla 29-letniej chorej Joanny i innych chorych na zespół Dandy - Walkera. Fundacja jest organizacją non-profit stawiającą sobie za cel działalność edukacyjną i informacyjną oraz wspieranie działań mających na celu ... Więcej

  Leszno
 • Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie

  Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie prowadzi realną i opartą na ogromnych osiągnięciach działalność od marca 1990 roku (21 lat). Stale rozszerza i rozwija swoją działalność obejmując obecnie 45 chorób rzadkich i zrzesza wszystkie ... Więcej

  Głosków
 • Fundacja Niepełnosprawnych SANUS

  Działamy od 1992 roku. Od tego momentu nasza Fundacja początkowo udzielającej pomocy kilku osobom potem ta liczba stale rosła.   W 1994 r. otworzyliśmy sklep z tanią odzieżą - zwany kartą wspólnego działania z Fundacją SOS Jacka Kuronia. Celem tego działania ... Więcej

  Ostróda
 • Fundacja Anny Borowiak "Feniks"

  Jesteśmy młodą organizacją, której podstawowym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin biednych. Pragniemy również zapobiegać wykluczeniom społecznym szczególnie młodych ludzi. Naszym największym atutem jest grupa wolontariuszy oddanych całym ... Więcej

  Inowrocław
 • Fundacja Dom Rain Mana

  Fundacja Dom Rain Mana jest OPP. Powstała w 2005 r. by nieść pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom, tworzyć przyjacielskich więzi i wspierać rodziny w życiu z autyzmem. Naszym dalekosiężnym celem jest stworzenie Domu Rain Mana - ośrodka stałego pobytu ... Więcej

  Sopot
 • Fundacja Promyczek Słońca

  Fundacja Promyczek Słońca została założona przez Mirosławę Balcerowiak w czerwcu 2009 roku, stanęła ona na czele przedsięwzięcia, którego głównym celem jest pomoc chorym ludziom a w szczególności chorym i niepełnosprawnym dzieciom.   Pani Mirosława ... Więcej

  Częstochowa
 • Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei

  Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei" działa pod obecną nazwą od 1 czerwca 2009 roku. Wcześniej, od 23 maja 2006 roku, jako zarejestrowane w KRS stowarzyszenie, pracowaliśmy pod nazwą "Klub Dobrej Nowiny". Ściśle współpracujemy z Kościołem Chrześcijan Baptystów ... Więcej

  Białystok
 • Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza

  Fundacja została założona w celu wspomożenia rozwoju badań nad patogenezą i zapobieganiem nowotworowym chorobom krwi, jako kontynuacja naukowej i społecznej działalności Profesora Juliana Aleksandrowicza. Została zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia ... Więcej

  Kraków
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA

  Nasze Stowarzyszenie tworzy grupa aktywnych i zaangażowanych ludzi, pełnych pasji i chęci działania.   Wszystko zaczęło się w 2002 roku, kiedy to zebrała się grupa ludzi, świadomych konieczności wspierania rodzin i dzieciaków w ich naturalnych środowiskach. ... Więcej

  Białystok
 • Fundacja Na Rzecz Rozwoju Hipoterapii

  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „KONIE – DZIECIOM” z siedzibą w Opolu powstała w roku 2004 by realizować trzy podstawowe cele:   1) inicjować i wspierać rozwój hipoterapii na terenie Opolszczyzny, 2) popularyzować hipoterapię jako skuteczną metodę ... Więcej

  Opole
 • Fundacja Sekwoja Jana Nowaka

  Fundacja Sekwoja Jana Nowaka została powołana ze względu na moją tragedię. Cel zadań i zamierzeń prowadzonych przez moją Fundację skierowana jest na pomoc osobom niepełnosprawnym, kalekim oraz chorym dzieciom, osobom w podeszłym wieku oraz cierpiącym ... Więcej

  Gorzów Wielkopolski
 • Fundacja Dorośli Dzieciom

  Fundacja Dorośli Dzieciom realizucje cele statutowe w zakresie:   - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom wychowującym dzieci, będącym w trudnej sytuacji życiowej,   - prowadzenia i wspierania działalności charytatywnej na rzecz dzieci i ... Więcej

  Starachowice
 • Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ZIELONY LIŚĆ

  Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „ZIELONY LIŚĆ” powstała w 2001 roku w odpowiedzi na rozliczne trudności, z którymi konfrontuje się ofiara wypadku.   W dniu 29 kwietnia 2004 roku decyzją Sądu Rejonowego ... Więcej

  Toruń
Wyświetlane: 1-20 z 33 dodanych